Obuka

Imate viljuškare, podizne platforme, kamione ili druga sredstva koja se kreću unutar i van pogona i hala? Koliko ste sigurni da zaposleni znaju kako da se ponašaju i koja pravila da poštuju, bilo da se nalaze u blizini mobilne opreme ili rukuju istom? GoSafe obuka za zaštitu od mobilne opreme se oslanja na najbolje prakse iz celog sveta koje su dovele do znatnog poboljšanja bezbednosti zaposlenih tamo gde je prisutna mobilna oprema.

Auditi

Osnova našeg audita mobilne opreme nije na samoj ispravnosti opreme, već na ustaljene prakse ponašanja, kako rukovaoca, tako i pešaka i ostalih zaposlenih koji se nalaze u blizini. Čak i kada se sva pravila poštuju, moguće je da dođe do incidenta ako moguća opasnost nije prepoznata na vreme.

Razvoj programa

Da li imate program kojim propisujete način rada svih zaposlenih u fabrici kada je u pitanju mobilna oprema? Šta je sa signalizacijom, stazama kretanja, teretom? Naš paket je spreman za implementaciju, uz prilagođavanja vašim uslovima i zahtevima. Na taj način, uz uštedu vremena i napora, možete nastaviti sa poboljšavanjem bezbednosti kada je u pitanju mobilna oprema.