OBUKA

Cilj obuke za Zaštitu od Pada u GoSafe nije da samo prenese osnovne informacije zaposlenima, već da ponudi rešenja. Naše obuke su interaktivne sa fokusom na interesovanja polaznika. Na taj način se obuka prilagođava onima kojima je potrebna najviše, a zaposleni imaju konkretno znanje koje mogu primeniti sledeći put kada se nađu u situaciji da rade na visini.

 

AUDITI

Audit programa za zaštitu od pada nije često u fokusu, ali bi morao biti. Obično je razlog taj što se ti poslovi ne obavljaju često, ili nije moguće u datom trenutku sagledati same poslove. Ali to nije ni neophodan faktor za audit. Mi sagledavamo sve moguće situacije, i kroz analizu, pronalazimo rešenja koja štite zaposlene, ali i koja će zaposleni prihvatiti.

 

RAZVOJ PROGRAMA

Imati solidan program Zaštite od Pada je izazov. Za nas, to nije dovoljno. Mi vam možemo pomoći da imate sjajan program zaštite od pada. Počinjemo sa pisanim programom, i prelazimo na pojedinačne poslove koji zahtevaju rad na visini, kako bismo ih proceduralno uokvirili i učinili što jednostavnijim.

 

REŠENJA

Kada se pomene rad na visini, svi pomisle na pojas za celo telo ili uže sa šok apsorberom. Međutim, naš fokus je na prilagođenim rešenjima za sidrišta. Sidrište je najčešće najproblematičnija karika u lancu zaštite od pada, i mi želim da to promenimo. Bilo da su u pitanju horizontalni ili vertikalni sistemi za zaštitu od pada, ili potpuno jedinstvena situaciona rešenja, rado ćemo se odazvati na vaš poziv i ponuditi najbolje što imamo.