Obuke

Mi u GoSafe razumemo koliko je teško sprovesti pravilnu upotrebu zaštite sluha. Upotreba zavisi od nivoa znanja korisnika. Međutim, takođe smo svesni činjenice da, kada se sluh jednom izgubi, više se nikada ne vraća. Zato smo našu obuku dizajnirali tako da polaznici razumeju ne samo uzroke i posledice gubitka sluha, već i kako da na pravilan, a opet prihvatljiv način zaštite sluh.

Auditi

Da li zaposleni koriste odgovarajuću zaštitu sluha? Postoje li drugačija rešenja? GoSafe vam može dati odgovore na ovakva i mnoštvo drugih pitanja kroz sveobuhvatan audit.

Razvoj programa

Važno je imati dobar program Zaštite sluha, jer je on polazna osnova za efektivnu primenu.